Printer’s Copy of Genetic Code for Agrippa Body Text (1992)
(Item #D2) (annotated transcription)

[This transcription includes a rough approximation of the hand-drawn markings in the original copy. Also see transcription without these markings. (See About the bicoid maternal morphogen for explanation of printer’s marks.)]

bicoid maternal morphogen
genomic sequence

GTCGACTGGAGTGTCTGTGA / ATTGACTTTTGTTGCCAGTTGGCAGCGGCAG / AAGCAGCAA
AGCCCGGCCA / ACAGCAACAAGCTCCTGCC / AGATCCCAAAAGCAAACACG / ACAATTATTTG
GCAAATGTC / ATTAAAAAATATTTCACTTA / AGGCCTTGCGACACTTGCTT / AAAGGTCAACTG
GCTCGTTG / GGTGTGTTTTAAAATGTTA / AAGCTTGGGCCAATGCAC / TGAGCAACTTAATG
CTTGTA / GATATTTACACAATATTCT / TCAACGCTAAACATATCGA / ATTTTCCAAATATGGA
GCCTG / AAAATAATTGCCAATCC / TAGCTTAAAATCAGAAATGA / GTAGAACAACTTAAA
AAAA / TTAACAAAAGAATCGAACG / CTACAGCTAATTAACTCGA / CAACTGGTTACCTTTTAT
TC / TTCTAATACATTTTATAATG / CACTGCCTAACAGGTACA / GATAGCAAGCACTATATGCT / 
GTCTTACAAAACGATTATAT / GATATTTTCTTTCGTACGTA / GCCGTTTGAGATCATTTGGA / 
AAAACAAACTCGATCTCCA / CCATCCTTATTCTTTGTCC / CAAGTCCTTATATATCTCG /
 CGATACTAAGATTGAATAA / TGTAGTTATTAATAGCGGA / AGTATGTAACAGAATAAAC / TACAAA
GTGCACATTTTGTT / CAATTCAGGCTGGACTGGA / CTGGAGCATATTAATATTA / TAATATTA
ACAAAAATTCAA / ATTAAACATTCGACACTTGT / CTAATTGATTCCTAAATTTG / GGGTGCCT
GTTTGTTAATT / AAATGTTAATATTATGAAG / TTCCAAACAGAGCAAAGA / GTTTAAGTTTAA
TTGGTTCTA / CTTATTTGTTACAATATTCA / AGCTTTTTTTATTATTATTCT / CAAATGCAAA
TCTCTACAAA / TAAATAAACCTCCGACGT / TTTAGAACATTCACCTTTT / GTCAGTGAGCACA
ACCTTTC / AATACAGCCCGACAGGGGG / CTCTCTACTGCTGTCTCTTC / ACGCCCCCTGGTGA
AAAC / GCTGTGCACTCAATCGGTTT / GCAGCTTTGCCGTACTGTT / CGATTAAAAACTTTTAA
ATT / AGAGGCAAACATTTAAAAA / TAAAATGTCCAAATATTTGT / CTAAAATGTATTGTAGAC
GC / TTATTGATTTTTAAATTACTC / AAAAGAATGTTCATCGAG / GGAGGGCCGCCAATTGTGC / 
CATCTCTACATCTCTTCGC / TCATCCCTAAATAACGGCAC / TCTGCAGATGCGAAGCA / GTGG
ATCGCAAAAACGCA / AAATGTGGGCGAAATAAG / TTCGCGAGCGTCTCGAAA / GTAACCGGTT
ACTGAAAA / TACAAGAAAGTTTCCACAC / TCCTTTGCCATTTTTCCGCG / CGGCGCTTGGAAA
TTCGTA / AAGATAACGCGGCGGAGT / GTTTGGGGAAAATGGCGCA / ACCGCCGCCAGATCAAA
AC / TTTACCATCATCCGCTGCC / CCACACGCACACACATCC / GCATCCGCACTCCCATCCGCC / 
ATCCGCACTCGCATCCGC / ACCCACATCACCAACATCC / GCAGCTTCAGTTGCCGCCA / CAAT
TCCGAAATCCCTTC / GATTTGGTGAGTTCCCATC / GCAGCAGAGAAGGGCTCTT / GTCCAGG
AAAGCTACAG / TACAGATTCCCTATGGTGA / ACAAACAACCAGTGCGATC / ACTGATGACCAT
AAACATTT / ATTGAGCCGCAGCAAATG / TGTTTCTAGAACATAGGGC / GAAATCTTCTATTAT
CTTGT / TTGTGACTTTTAAAGTATC / GTAGCAGAATCTAAATAA / CAATTGATATTATTAATC
GT / TACAGTTAGTATAGTATATA / ATTGTATATGAATTGTGGG / GCAACATGTTATTAGTGAT / 
TTGCCGAAATGTTCTAAA / AGATGTTTCATTGAAATGG / ACGAATGTTAAACCTGTTGC / ACT
CACACCGAATATCAG / TAATGTCTATTTTTCAAA / AGCCACATCTATGGCCACT / GGGTATAC
ATTATTGACT / TAATACACTTCATACAACAT / ATTTTCAAAAACAAGCAT / T / G / TTGTCCTGCA
TGATGATTAG / TGAAAGTAATATTGCAAGA / TTCGGTCCCCGAAGCGAA / TCGTCCTTTCACG
TTTTTA / TATAAAGACAGTGTACCCC / TTGATTCTTTGAAGCTTTTCG / ATGAGCGAACGGGA
GCGA / TAAACTACAACTACATA / CGTCCGTATCTGCCCAACC / AGATGCCCAAGCCAGGTGA / G / 
CTCAAAGCCAACAAAGTC / AGCCATCGTCTTATCAGAT / GTCTTTCCCTCAGAGGAG / CTGCC
CGACTCTCTGGTGA / TGCGGCGACCACGTCGCA / CCCGCACCAC’TTTTACCAG / CTCTCAAAT
AGCAGAGCTG / GAGCAGCACTTTCTGCAG / GGACGATACCTCACAGCC / CCCCGACTTGCGGA
TCTGTC / AGCGAAACTAGCCCTGGC / CACAGCCCAGGTGAAGAT / ATGGTTTAAGAACCGTCG / 
GCGTCGTCACAAGATCCA / ATCGGATCAGCACAAGGA / CCAGTCCTACGAGGGGA / TGCCTCT
CTCGCCGGGT / ATGAAACAGAGCGATGGC / GATCCCCCCAGCTTGCA / GACTCTTAGCTTGGG
TGG / AGGAGCCACGCCCAACG / CTTTGACTCCGTCACCCAC / GCCCTCAACGCCCACTGC / ACA
CATGACGGAGCACTA / CAGCGAGTCATTCAACGC / CTACTACAACTACAATGG / AGGCCACAA
TCACGCCCA / GGCCAATCGTCACATGCA / CATGCAGTATCCTTCCGGA / GGGGGGCCAGGACC
TGGG / TCGACCAATGTCAATGGC / GGCCAGTTCTTCCAGCAGC / AGCAGGTCCATAATCACCA / 
GCAGCAACTGCACCACCA / GGGCAACCACGTGCCGCA / CCAGATGCAGCAGCAGC / AACAGCA
GGCTCAGCAG / CAGCAATACCATCACTTT / GACTTCCAGCAAAAGCAA / GCCAGCGCCTGTCG
CGT / CCTGGTCAAGGACGAACC / GGAGGCCGACTACAACTTC / AACAGCTCGTACTACATGCG / 
ATCGGGAATGTCTGGCGCC / ACTGCATCGGCATCCGCT / GTGGCCCGAGGCGCTGCC / TCGCC
GGGCTCCGAGGTC / TACGAGCCATTAACACCCA / AGAATGACGAAAGTCCGA / GTCTGTGTGG
CATCGGCA / TCGGCGGACCTTGCGCCA / TCGCCGTTGGCGAGACGGA / GGCGGCCGACGACAT
GGA / CGACGGAACGAGCAAGAA / GACGACGCTACAGGTCA / GGCATGAGTCCACAACCTT / TTT
TGATCTCTTGATTCTG / AGTGTGGCGTTTATAAAT / TGAAGCTTTAAGCTTTGTAA / CTTTCA
AACTGTCTGGTTT / GAGATGTTATTCTGAAAG / TACTTCTATTTCCGATCGA / TGAGATTTGG
GAGTTCTTC / AATATTTAACATTTAACTTA / TTAAGTTTTTGTTTTCTAAA / TTAGACATGGC
ATTTCTG / AAAGGGAAGTACAAGTGT / TAAAGATGTATTTTAATAT / AGAATTTGTATCAAAG
GT / TAAGATTTCAACCGTTTGAA / AGCCCTTAGTTTTCAGGG / TTTTTTACTTTTTTATTCAT / 
GTAATCACTCTTAATACAC / TGCAAGTTAAAATAGCATT / TCTTTGACCAGAAAAATAA / GAA
TCTATGCATTTTAAAA / GTGAAAACAGACTCATAT / GCTGATGAACATTTTTAG / CTATAAAT
TGTAACAATAA / TTTAGCAATTTCAATTGAA / TTTATTTATGTTCTAAATGC / GTTCGCTCTC
TCCCTAGATC / TTGGAGCCTTTGAAGGGT / CTGGACAAGAGCTGCGACG / ATGGCAGTAGCGA
CGACA / TGAGCACCGGAATAAGAGC / CTTAGCAGGAACCGGAAA / TCGTGGAGCGGCATTTGC / 
CAAATTTGGCAAGCCTTCG / CCCCCACAAGGCCCTCAG / CCGCCCCTCGGGATGGGGG / GCGT
GGCCCTGGGCGAAT / CGAACCAATATCAATGCA / CGATGGATACGATAATGCA / AGCGTATAA
TCCCCATCGG / AACGCCGCGGGCAACTCG / CAGTTTGCCTACTGCTTC / AATTAGCCTGGACG
AGAGG / CGTGTTAGAGAGTTTCATTA / GCTTTAGGTTAACCACTG / TTGTTCCTGATTGTACA
AA / TACCAAGTGATTGTAGATA / TCTACGCGTAGAAAGTTA / GGTCTAGTCCTAAGATCCG / TG
TAAATGGTTCCCAGGGAA / GTTTTATGTACTAGCCTAGT / CAGCAGGCCGCACGGATT / CCAG
TGCATATCTTAGTGA / TACTCCAGTTAACTCTATAC / TTTCCCTGCAATACGCTA / TTCGCCT
TAGATGTATCT / GGGTGGCTGCTCCACTAAA / GCCCGGGAATATGCAACCA / GTTACATTTGA
GGCCATTT / GGGCTTAAGCGTATTCCA / TGGAAAGTTATCGTCCCACA / TTTCGGAAATTATA
TTCCGAG / CCAGCAAGAAAATCTTCT / CTGTTACAATTTGACATAG / CTAAAAACTGTACTAA
TCAA / AATGAAAAATGTTTCTCTT / GGGCGTAATCTCATACAA / TGATTACCCTTAAAGATCG / 
AACATTTAAACAATAATA / TTTGATATGATATTTTCAA / TTTCTATGCTATGCCAAAGT / GTC
TGACATAATCAAACA / TTTGCGCATTCTTTGACC / AAGAATAGTCAGCAAATTG / TATTTTCA
ATCAATGCAGAC / CATTTGTTTCAGATTCTGA / GATTTTTTGCTGCCAAA / GGAATAACTAT
CATAGCT / CACATTCTATTTACATCACT / AAGAAGAGCATTGCAATC / TGTTAGGCCTCAAGT
TTAA / TTTTAAAATGCTGCACCTTT / GATGTTGTCTCTTTAAGCT / TTGTATTTTTAATTACG
AA / AATATATAAGAACTACTCT / ACTCGGGTAAATTGTGAC / TAACTACACATAACTACATA / C
TTAGCCCATATTTCCGT / CCCTTTCTAGAATGAACG / AAAACAGTATCTGGTTTTC / CCGAAA
ATCTTATGAATTTA / AAAATGCACTTTATTGCAC / ATACTCACACATGCCTGCCA / TAAAATA
TGATTCGCGATT / TTTCCGCGAACACCCGCGG / ATCATAAAACATTTGCAC / CAGCTGCCTGT
GTTTATTCAC / CTACCTGAAACCCATACTC / TTATCGCCTGATCCTCGC / GCGGTCGCACTAT
TTAGGT / AGACACTGTACAGGCAGCA / CTAGC
posted by aliu on 08.27.05 @ 4:56 pm | Comments Off on Printer’s Copy of Genetic Code for Agrippa Body Text (1992)
(Item #D2) (annotated transcription)